NAJNOVIJE
Top

Uvek su raznorazne misterije privlačile ljudsku pažnju i uvek su imale dovoljan prizvuk senzacionalizma, ma kada, ma gde i na koji način o njima pričano ili pisano.

I danas kao i pre, recimo, ravno stotinu godina, priča da je negde iskopano nešto misteriozno pobudila bi istovetno interesovanje – jednostavno, kako bi to nas veoma zanimalo, tako je zanimalo i naše pretke.

Upravo jedna takva informacija potkraj avgusta 1922. uzburkala je tadašnju mirnu beogradsku čaršiju. Novine su objavile da su pronađeni ljudski kosturi pri kopanju temelja za novu zgradu u dvorištu kafane „Zlatni top“.

Kafana “Zlatni top”

Otkriće je ubrzo stabljeno pod veo „prastarih zločina“, što je čitaocima dalo priliku da temu dodatno dopune „saznanjima“, i nafilovanu „istinu“ prepričavaju onima koji je nisu baš tog dana pročitali. Primećujete naravno – ništa se nije promenilo za čitav vek.

Ali šta dalje biva… Javili su se ubrzo i oni koji su negirali da se na mestu gde je sazidana kafana „Zlatni top“ (u Bulevaru kralja Aleksandra) ranije nalazila drumska mehana, u kojoj su putnici pljačkani i ubijani, pa zatim „na brzu ruku preko noći zatrpavani u bašti“.

Novine prenose da je “jedan od naših dobrih rodoljuba i memoarista, kad je, kao mladić, još 1837. godine prošao putem, koji vodi od današnjeg staroga groblja ka Terazijama, pričao sledeće”:

Groblje baš pored puta. Nigde onuda ni jedne kuće ni žive duše… Izađem na sadašnju marvenu pijacu (onde gde se sada podiže zgrada budućeg parlamenta), kod bivše Batal-džamije. Tu oko batal-džamije cesarevci su pri opsadi Beograda pod Laudanom u godini 1789, septembra meseca, prve redute protiv grada podigli“ – navodi se u tekstu.

Ulaz u nekadašnje glavno gradsko groblje na Taśmajdanu nalazio se na mestu gde je danas zdanje Pošte u Takovskoj ulici

Kako bi čitaoce totalno razuverili da je postojala drumska mehana i da su tamo počinjeni zločini, na stranicama Vremena se objašnjava da su u okolini kafane „Topola“ (danas Trg Nikole Pašića) i „Zlatni top“, te negdašnje Batal-džamije (na mestu na kojem je sada Narodna skupština Srbije) bili podignuti rovovi krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka, kada su vođeni ratovi između Turaka i Austrijanaca.

– U svim tim ratovima mnogo je na tim rovovima izginulo ljudi, a mnogo je i pogubljeno, mnogima su i glave odsečene, pa su tude u blizini i zakopavani. I ovi nađeni kosturi mogu biti poreklom iz vremena tih ratova – zaključuje se u članku.

A onda novinar otkriva još jezivih podataka iz naše istorije. Mnoga nisu zabeležena u udžbenicima, pa se o tome veoma malo zna ili uopšte ne zna.

Kad je kopano za temelj današnje palate „Rosija“ u kojoj se nalazi kafana i hotel „Moskva“ otkrivena je jedna velika tajna – jedna peštera (pećina, prirodno udubljenje u brdu, prirodno natkriveno sklonište). I u toj pešteri nađen je jedan kostur u lancima, ako se ne varamo i nekakav fes, koji nije bio strunuo. Osim toga nađene su još po neke sitnice koje ukazuju na ova strašna mučenja iz 1814. i 1815. godine, kada su mnogi ljudi pohvatani u vreme Hadži-Prodano bune, vrgnuti na kolje i pogubljeni.

Na nekadašnjoj trasi masovnih pogubljenja srpskih pobunjenika iz 1814: Palata Rosija  na Terazijama gde su Osmanlije postavljali zašiljeno drveno kolje na kome su masakrirali Srbe


Potom se konstatuje da je istorija Beograda malo poznata Beograđanima i zamera se što su „poneki manji gradovi dobili monografije o svojoj prošlosti, a dotle bivša prestonica Srbije a danas prestonica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nema svoje monografije“.

– Međutim kad bi bilo takve monografije mlađe generacije mogle bi saznati ono što u školi ili nisu dobro upamtili ili nisu dobro naučili. Pa ne bi govorili o kakvim drumskim razbojničkim mehanama nadomak Batal-džamije, Terazija i Stambol-Kapije nego bi prva misao (pri otkriću kostura) pala na neznane junake iz 1814. i 1815. godine – piše Vreme.

Umetnički prikaz strahovitog stradanja 1814. godine duž današnje Kolarčeve ulice

A morali bi im pasti čim bi pročitali ove vrste memoarista iz onoga vremena:

„ … Sa zidova gradskih i karaula varoških štrčale su motke i kočevi s odsečenim glavama oko kojih se gavranovi vitlaju: odmah izvan varoši, naročito pored glavnoga puta od Stambol-Kapije ka Terazijama i od Batal-džamije ka Tašmajdanu leže nepokopane i onakažne lešine, oko kojih se psi otimaju ili (stoje) još živi mučenici na kolju, koji se po dva tri dana bore s dušom i razgovaraju sa srodnicima“.

Nekadašnja okolina današnje lokacije Narodne Skupštine i Trga Nikole Pašića u vreme u kome se odvija prića sa otkrivenim kosturima

Ove strašne scene dopunjuju na novinskim stupcima zapisi, kako ga nazivaju, jednog drugog savremenika:
„Na Vračaru od Tašmajdana do Stambol-Kapije, s obe strane puta stoji parada od ljudi, na kolje nabijenih, imade ih po 60 ili 70, među ovima imade popova i kaluđera, i mnoge su psi izeli, dokle su mogli dohvatiti“.

Rušenja udžerica na potezu od Tašmajdana do Terazija kako bi se podigle nove modernističke palate otkriće tajne iz prethodnih vekova

Ovi mučenici stradali su, piše potpisnik redova u Vremenu, zbog toga, što su želeli da se oslobode od tuđinske vlasti i tuđinskog jarma.

Nekoji od ovih mučenika na kolju imao je još toliko snage da grdnjom ili preklinjanjem učini da mu ko pri pomrčini pištoljem muke prekrati. Ovakvih mučenja viđao je Beograd i ranije, ali ona nikad nisu bila tako mnogobrojna, kao ono na Savincu, 5 decembra 1914 g. i o sv. Savi 14. januara 1815 godine.

Završićemo ovaj tekst onako kako je početkom septembra 1922. godine završio i novinar Vremena:

Prema tome mi mislimo da su to kosturi neznanih junaka i mučenika, koji su poginuli za slobodu svoga na roda. I pravo bi bilo da se ostaci njihovi kao i oni što se iskopavaju oko Kolarca, skupe i svi sahrane na jedno mesto. To bi zahtevalo priznanje za ona mučenja, koja su ti neznani junaci pretrpeli radi slobode svoga naroda.